אופן החזקת ארבעת המינים

שאלה

שלום כבוד הרב,
בקטעים של התפילה שצריך להחזיק את ה-4 מינים האם צריך להחזיק אותם עם שתי ידים?

תשובה

צריך להחזיק את ארבעתם יחדיו צמודים זל"ז מי שיכול ביד אחת ומי שיכול בשתי ידיו.

הרב יעקב אריאל |