הקפות המזבח במקדש

שאלה

מועדים לשמחה.
ראיתי כתוב בירושלמי סוכה במשפט אחד כי ההקפות במקדש (כפי שמופיע במשנה) היו פעם אחת בכל יום ובהושענה רבה 7 פעמים. על זה מופיע בירושלמי שזה זכר ליריחו. שאלתי היא מהו הקשר הפנימי בין הקפות יריחו בימי יהושע להקפות במקדש. ברור כי הקשר אינו דמיוני חיצוני בגלל שבשני המ קומות הקיפו פעם אחת ו7 פעמים.
תודה רבה, מועדים לשימחה.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

יש אומרים (כד הקמח לרבינו בחיי) שהקפת יריחו היא הפלת הדין על שונאיהם כפי שהיה ביריחו.
יש אומרים שזהו הכיבוש הראשון בארץ ישראל וכל ראשית היא לד´, וכן יפלו על אויבינו מסביב.
נאמרו עוד הסברים לירושלמי זה.

מועדים לשמחה
יהודה הלוי עמיחי הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/22/2013 12:37:42 AM