לימוד בליל הושענא רבה

שאלה

האם חובה להישאר ללמוד תורה בליל הושענא רבה?

 

 

 

תשובה

זהו מנהג מצד שיום זה הוא האחרון לחתימת דיני ר"ה ויו"כ, וע"כ
מרבים בו בתפילה. ולהוסיף זכויות מחברים לילה ליום בלימוד תורה
ואמירת תהילים. וי"א מצד האושפיזין של אותו יום – דוד המלך
שהיה ממעט בשינה ומרבה בתשבחות (ספר טעמי המנהגים). עכ"פ מי
שקשה לו להישאר ער ובגלל הלימוד כל יומו יעבור בנימנום אינו
מחוייב בו וירבה בלימוד בלילה ויוסיף ביום.

הרב יעקב אריאל |