מעמיד דמעמיד בסוכה

שאלה

יש לי סוכה שהקורות שעליהם מונח הסכך יושבים על תושבות ברזל המחוברים באופן קבוע לקיר הבניין, על תושבות אלו יושבים הקורות ז"את פרגולה, האם זה יחשב סוכת חזון איש או שכיון שהמעמיד דמעמיד הוא ברזל אז לא, או שכיון שהתושבת מחוברת לבניין זה בסדר?

תשובה

נראה לי שאף לפי החזו"א הסוכה כשרה.

הרב יעקב אפשטיין | י"ב תשרי תשע"ח 10:04