סוכה בבניין משותף

שאלה

מועדים לשמחה. האם מותר לשכן להתקין מזגן בביתו כאשר מתחתיו
יש מרפסת מצומצמת לסוכה והוא ממעט או פוסל בכך תסוכה ?
תודה!

 

 

תשובה

ישנם בתים שנקנו עם מרפסות מיוחדות לסוכה וא"כ, אסור לעליון
לגרום את פסילת סוכת חבירו.

 

 

הרב יעקב אריאל |