סוכה תחת גג מחיצה פנימית

השאלה: הרכבנו סוכת נצח במרפסת שחלקה מקורה וחלקה לא מקורה. החלק שאינו מקורה הוא בשטח של 1.10 על 2.10 סוכת הנצח שהרכבנו גדולה 1.10 על 2.80 יוצא ש 70 ס"מ משטח הסוכה הרכבנו נמצא בשטח מקורה. הבנו שעד 22 ס"מ בשטח מהשורה אפשר לכתחילה לאכול וללון. האם אנחנו צריכים לעשות סימון או מחיצה בס ה 22 ס"מ שאינו מקורה, או צריך לעשות מחיצה. אם צריך לעשות סימון אפשר לקבל הערכה או אם צריך לעשות מחיצה אפשר לקבל הדרכה מה גודל המחיצה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט"ז אלול תשפ"ב 12:50

בס"ד


שלום וברכה


בסוף ג' הטפחים (22ס"מ) יעשו מחיצה בתוך הסוכה, יכולה להיות בכל דבר אפילו סדינים ואין צריך את כל ה 1.1 מטר, אלא מספיק שיהיה שם דלת או וילון ויהיה שם צורת הפתח. 

מספיקה מחיצה של י' טפחים


כתיבה וחתימה טובה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp