ערבות להושענות

שאלה

אלו ערבות כשרות להושענות?

 

 

 

תשובה

בשו"ע (תרסד, ד) פסק שמספיק עלה אחד בענף אחד לערבה של
הושענא, אולם הרמ"א כותב שנהגו להחמיר בה כערבה ללולב גם
בשיעור וגם בפסולים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |