אבינו מלכנו בתענית אסתר

שאלה

שמתי לב כי לא תמיד אומרים אבינו מלכנו בתענית אסתר (כך לפחות מצויין בספרונים של הגבאים ,היכל שלמה,) שאלתי - מתי אומרים ומתי אין אומרים אבינו מלכנו בתעניות בכלל ובתענית אסתר בפרט?

 

תשובה

כיון שהיא בערב פורים שאין אומרים בו תחנון אין אומרים אבינו מלכנו 

וה"ה בתשעה באב או בתעניות שבערב יום שאין אומרים בו תחנון.

הרב יעקב אריאל |