איחור קריאת המגילה

שאלה

האם אפשר לאחר את קריאת המגילה, שעה-שעתיים לאחר צה"כ,
כדי שאנשים שעובדים יספיקו גם להגיע ? [אני מניח גם שאם
מאחרים, אז אפשר לאכול ולשתות קודם קריאתה]

תודה.

תשובה

זריזין מקדימין למצוות. אך בשעת דחק כגון זו שאנשים יספיקו לבוא
לקריאה מותר לאחר את קריאתה ומותר לאכול לפני קריאתה, אבל
לא סעודה אלא דברים הנצרכים לשבירת הצום כגון שתיה (עם סוכר)
ופירות ומזונות רק עד ביצה.

הרב יעקב אריאל |