ברכה על נס של מרדכי היהודי

שאלה

האם מרדכי היהודי היה צריך לברך: שעשה לי נס במקום הזה כשעבר ליד העץ של המן בשושן? האם היה צריך לברך הגומל?

תשובה

אנו מברכים בפורים שעשה נסים

הרב יעקב אריאל |