ברכה על נס של מרדכי היהודי

השאלה:

האם מרדכי היהודי היה צריך לברך: שעשה לי נס במקום הזה כשעבר ליד העץ של המן בשושן? האם היה צריך לברך הגומל?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אנו מברכים בפורים שעשה נסים