גירסאות לקריאה במגילה

שאלה

שלום לרב.
קורא ספרדי שקורא לציבור מעורב האם צריך לחזור על הפסוקים
"ואיש לא עמד בפניהם/לפניהם" ו להשמיד להרוג ולאבד/ולהרוג
ולאבד"?

תשובה

אם מנהג בית הכנסת הוא ספרדי לא יחזור ויקרא, ואילו אם מתפללים
בנוסח החזן יחזור ויקרא לפי הנוסחים השונים.

 

 

הרב יעקב אריאל |