דילוג מלים והפסק במקרא מגילה

השאלה:

מנסיוני, ברוב ככל מקראי המגילה אני מפספס מילה אחת לפחות
(למשל בגלל רעש או איבוד ריכוז לרגע מזערי), וכשמשלים אותה
בעל פה מפספס במקביל עוד מלים וכדומה.

על פי הנסיון שלי, אני מוצא את זה בלתי אפשרי לצאת ידי חובת
מקרא מגילה לפי הדעות המוכרות בהלכה.
האם יש מקום להקל בדיעבד ולומר שאם שמעתי נכון את הרוב
המוחלט של המגילה למעט כמה מלים יצאתי ידי חובה?

ומה קורה כאשר הש"צ קורא מילה אחת לא נכון, כך שהמשמעות
משתנה? גם זה קורה כמעט תמיד. האם תיקון שלי בע"פ מועיל לי
עצמי כאשר הוא ממשיך בשלו ולא חוזר?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

גם אם אתה אומר משפט שלם מתוך החומש ולא שמעת אותו מבעל
הקורא יצאת ידי חובה. ניתן לעמוד בכך.
התנאי שהצעת אינו מועיל צריך לשמוע כל מילה מהקורא אך אתה
יכול להשלים כמה מילים בעצמך וכנ"ל
בגלל הרעש וחוסר הריכוז ראוי מאד לקרוא עם בעל הקורא את
המגילה ולתקן את שגיאותיו של הבעל קורא.

 

 

 

toraland whatsapp