האם מותר להקל בגדרי הצניעות שעדיין מותרים ע"פ ההלכה בפורים.

שאלה

שלום כבוד הרב , פורים מתקרב ורציתי לשאול אני בת שש עשרה ואני לקחתי על עצמי לאסוף את השיער מטעמי צניעות ואני כבר לא הולכת איתו פזור האם בפורים מותר לי לפזר אותו באופן חד פעמי ״ונהפוך הוא ״ ??? או לא ? אשמח לתשובה ברורה בהקדם האפשרי כי השוק פורים שלנו מתקרב תודה מראש כבוד הרב

תשובה

שלום

ימי הפורים ימים קדושים ואם קבלת על עצמך גדרי צניעות אין סיבה שבפורים נקל בהם. ואף שיש שהתירו משום שמחה להתחפש ואשה תלבש בגדי גבר כפי שכתב הרמ"א בשולחן ערוך אורח חיים סימן תרצו

"ומה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר, אין איסור בדבר מאחר שאין מכוונין אלא לשמחה בעלמא; וכן בלבישת כלאים דרבנן. וי"א דאסור, אבל המנהג כסברא (ל) הראשונה". 

אך כבר השיג עליו במשנה ברורה ס"ק ל  ד"ה הראשונה - "עיין ביו"ד סימן קפ"ב שכתב שם הט"ז בשם הב"ח שיש לבטל מנהג זה הן בפורים או בשמחת נישואין וכ"כ באה"ג שם ואם כל המלבושים של איש רק מלבוש א' של אשה וניכרים הם אפשר שאין למחות בהם [פמ"ג] ועיין בכנה"ג ובשל"ה שהזהירו להרחיק מזה".

לכן נראה שהוא הדין בגדרי צניעות אין ראוי להקל מכפי שאת נוהגת כל השנה. 


רבני מכון התורה והארץ | ג' אדר תשע"ח 15:04