האם מרדכי היה צדיק

שאלה

שמעתי שיש האומרים שמרדכי ואסתר היו מתבוללים בתחילתם,

האם מותר לומר כזה דבר?

תשובה

קשה להבין אמירה כזו, שאין לה שום בסיס מדעי היא נאמרה מפי חוקר אקדמאי שרוצה להראות לחבריו שהוא חדשן מקורי וממציא השערות שלא שערום קדמונינו.
לפי המסורת היהודית מדורי דורות הוא היה מגדולי הסנהדרין
מה האילוץ לומר אחרת?

 

הרב יעקב אריאל |