חיוב בימי הפורים

השאלה:

שלום לכב' הרב.
אני תושב ירושלים ואמור לצאת למילואים ביום פורים פרזות, כך
שבליל פורים פרזות אהיה בירושלים, בבוקר אצא למילואים, ובליל
שושן-פורים אהיה במקום שמתחייב ב'פורים פרזות'. מתי אני מתחייב
במצוות היום? האם יתכן שכלל איני מתחייב?
תודה לרב מראש, ובעז"ה שעד פורים "ליהודים היתה אורה ושמחה
וששן ויקר, כן תהיה לנו"

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

יש אומרים שאינך מתחייב בשום מקום, אולם הלכה למעשה פוסק
הגרא"א שפירא (הרה"ר לשעבר, מנחת אברהם ח"א סי' ז, א)
שתקרא בט"ו בברכה ותתחייב אז בכל מצוות היום, וכ"נ מהגרצ"פ בהר
צבי.

 

 

 

toraland whatsapp