יציאה יד"ח במשלוח מנות לזוג

שאלה

האם זוג יכול לשלוח משלוח מנות, שיש בו 4 מוצרים, לזוג אחר,
ולצאת יד"ח? האם יש משמעות לכתיבה לפלוני ופלונית מפלונית
ופלוני. או ממשפחת אלמוני למשפחת פלמוני?

תשובה

נראה לי שיוצאים בכך ידי חובת המשלוח וכדאי להפריד לשנים ושנים
ולכתוב בכל משלוח מראובן לשמעון ומרחל ללאה וכד'.

 

הרב יעקב אריאל |