מה ההגדרה של רעהו?

שאלה

האם אפשר לצאת במשלוח מנות איש לרעהו, גם אם אינו רעהו
ממש, או אין מכירו בכלל, או נתינה לאביון שלישי בנוסף ל2 שמחויב?


תודה פורים שמח!

תשובה

משלוח מנות הוא לחיזוק הקשר בינך לבני עמך ולא למי שאינך מכיר
עדיין. ובמתנות לאביונים עדיף שלא ידע למי הוא נותן וכן העני לא ידע
ממי הוא מקבל כאמור במעלות הצדקה, כאן אין זו צדקה אלא חיזוק
קשר וע"כ צריך שיהיה קשר בין הנותן והמקבל.ולכן אין טעם לשלוח
למישהו אנונימי אלא למי שיווצר עמו קשר.

הרב יעקב אריאל |