מסורת אבות בכתב מגילת אסתר

שאלה

בס"ד
לכבוד הרב שלום
ברצוני לקנות מגילת אסתר. מוצעת לי מגילת אסתר הרשומה בכתב ספרדי (ואשר מחירה נמוך ממגילה הרשומה בכתב אשכנזי) האם אני יכול לקנות אותה,לקרוא בה ולצאת ידי חובה למרות שאני אשכנזי
שאלתי הינה מאחר ואני יודע שמזוזות ותפילין מקפידים לקנות בכתב אשכנזי
בכבוד רב

 

 

 

 

תשובה

לכתחילה על כל אחד לשמור על מסורת אבותיו

אך אם פער המחירים גדול מאוד ובלא"ה אתה שומע את הקריאה מפי בעל קורא ואתה מעוניין לשם הידור מצוה להחזיק גם מגילה כשרה בידך כדי להשלים מילה פה ושם אתה יכול לקנותה ולצאת בה י"ח.

 

הרב יעקב אריאל |