מתנות לאביונים על ידי התחייבות

שאלה

שלום לרב,

מטה מצורפת שאלתי ותשובת הרב, שלא הבנתי די הצורך. לא הבנתי מה בדיוק עלי לעשות.

האנשים יתנדבו לתת איש איש סכומו, ויודיעו לי על כך. אך מה החבר צריך לעשות בפועל - איך הוא קונה את ההתחייבויות שלהם?
האם הוא קונה משהו ממני או מהתורמים?
ואיזה מעשה/אמירה צריכה להיות בקנין של החבר?
מה הוא מחזיר לי - חוב / מזומן?

 

------------------------------------------

בס"ד שלום לכבוד הרב, פגשתי עני הגון וברצוני לאסוף עבורו מתנות לאביונים.

א. בכוונתי לפנות במייל לקבוצת חברים ולהציע להם ליעד לעני את המתנות לאביונים שהם נותנים בפורים. מכיוון שרבים מהם לא אפגוש, אציע להם לנקוב בסכום, על מנת שאלווה להם את הסכום בפורים, אעביר את הכסף, והם יחזירו לי לאחר פורים. האם זו דרך כשרה לקיים מתנות לאביונים?

ב. ייתכן שלא אהיה בפורים בסמוך לביתו של העני, וארצה להפקיד את הכסף בידי שליח אחר. האם עדיין יחשב לתורמים שהם נתנו מתנות לאביונים (למרות שהשליח האחרון לא מכיר אותם, ולא מונה על ידם ישירות)?

תודה,

תשובה:
אין פגם בנתינה בשליחות אולם צריך שכל הנותנים יתנו את הכסף. ולכן תיקח חבר שיקנה את הסכומים שהם רוצים לתת ממך עבור כל אחד ואחד ואח"כ הוא יחזיר לך אותם לשם מסירתם לעני.

תשובה

הבעיה שבגללה הצעתי שתזכה לחברים ממון ע"י אחר היא שאם אתה נותן כסף מכיסך עבורם, בכך שאתה אומר זה עבור ראובן וזה עבור שמעון - הכסף לא הופך להיות שלהם, ונמצא שאתה נתת סכום גדול אבל כולו שלך והם לא קיימו מצות מתנות לאביונים.

לכן, הצעתי שקודם שתתן בשם ראובן ושמעון תזכה להם את הממון, היינו שתיגש ללוי ותאמר לו כאן מעטפה עם כסף תזכה בה עבור ראובן ובזו עבור שמעון. הזוכה אינו זוכה בכסף אלא קונה אותו עבורם, ועתה בידך מעטפות עם כסף של ראובן ושמעון, שאתה יכול ליתנם בשמם לעניים כמתנות לאביונים. ולהם יש חוב כלפיך במידה וזכית להם את הכסף בהלואה ולא במתנה.

הרב יעקב אריאל |