נבואה במגילת אסתר

השאלה:

אם יש נבואה .במגילת אסתר,לגבי השואה ,אם הגזרה נשארה
למרות פורים

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

לא באנו בסוד ה'.ואינייודע מנין לקחת את הרעיון שאחרי המגילה אין
יותר סכנות לישראל. עיין סנהדרין צט שגם בעתיד עלול לקום מלך
קשה כהמן ואולי אף יותר ממנו (ואולי יש כן רמז לשואה?...)
וליתר עיון הנני מציעך ללמוד את ספר "אם הבנים שמחה" לרב
טייכטל הי"ד, ושיחת הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל על השואה
(בעריכת הרב שלמה אבינר הי"ו).

 

 

 

toraland whatsapp