נסיעה לירושלים בפורים

השאלה:

כבוד הרב-
האם אני כבן של עיר שאינה מוקפת חומה (רעננה) צריך לקרוא
מגילה שוב ולנהוג את מנהגי היום במידה ואני נוסע לירושלים בערב
ט"ו או ביומו.
בברכת מועדים לשמחה שמואל

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

הספק בבן עיר שכבר קיים את כל המצוות בעירו, ונוסע לירושלים אם
צריך לקרוא שם מגילה הוא דוקא במגיע לירושלים קודם עלות השחר
של ט"ו באדר, ובדעתו להשאר לאחר עלות השחר. מי שמגיע
בירושלים ביום בט"ו באדר לאחר עלות השחר וכבר קרא בעירו פטור
ממצוות הפורים כיון שכבר קיימן בעירו. מי מגיע לירושלים בערב ונשאר
עד לאחר עלות השחר לפי חלק מהפוסקים חייב לקרוא בברכה
(משנ"ב בבה"ל, וכ"פ הגר"ש ישראלי זצ"ל), ולפי חלק מהפוסקים
קורא בלא ברכה (הגר"ע יוסף שליט"א).
לגבי קיום שאר מצוות היום: לגבי על הנסים נחלקו הפוסקים אם
לאומרו (מ' קודש הרב הררי פ"י סי"ד), סעודת פורים, מתנות
לאביונים, משלוח מנות וקה"ת נפטר בקיומן בי"ד בעירו.

 

toraland whatsapp