פורים באולפנא

השאלה:

האם נכון לארגן בערב חג הפורים קריאת מגילה והרקדה באולפנה
כאשר בנות האולפנה תקראנה במגילה?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

הרעיון לצקת תוכן רוחני הולם לפורים הוא רעיון חשוב.
אכן יש כבר תקדימים, לשמחת פורים מיוחדת לבנות, במדרשת אביב,
ואולי יש ללמוד גם מניסיונם.
באשר לקריאת המגילה ע"י הבנות. לפי ההלכה אשה מוציאה נשים.
אולם הבעיה היא שיש נשים המשתמשות בהלכה זו כאידיאולוגיה
המצדיקה לדעתן פרישה מן הציבור רק כדי לשמוע קריאה של אשה.
דבר זה מנוגד למצות פרסומי ניסא בקריאת המגילה.
ייתכן שאצלכם הבעיה לא קיימת. אך כדי למנוע לזות שפתיים אשר
עלולה לפרש את תופעה זו שלא כהלכה, אני סבור שכדאי להימנע
מכך.

 

 

 

toraland whatsapp