פורים שחל ביום שישי

שאלה

שלום לרב,
הייתי מבקש לדעת האם יש דינים מיוחדים הקשורים לפורים השנה שחל
להיות ביום שישי ב"ה. הכוונה לענייני זמן הסעודה, תפילת מנחה,
השתיה והעמידה לתפילה אחריה בקבלת שבת ובערבית. מדובר במי
שגר בערים שאינן מוקפות

 

תשובה

ראוי לסיים את שאר מצוות היום מוקדם ולשבת לסעודת פורים לפני
חצות היום (שו"ע סי' תרצה ס"ב) להתפלל מנחה מוקדם ולגמור זמן
מה לפני שבת כדי שיכניס את השבת בזמן וכשאינו שתוי.
יש נוהגים שמפסיקים בתוך סעודת פורים ופורשים מפה לשבת ומקבלים
את השבת וממשיכים בסעודה בשבת אך שיטה זו אינה מעשית כי יש
צורך גם להתפל קבלת שבת וערבית אח"כ ולכן עדיף שלא לעשות כן.

 

 

הרב יעקב אריאל |