פורס מפה ומקדש, ירושלמי שחזר לביתו בבוקר ט"ו

שאלה

1.מה דעת הרב על עריכת סעודת פורים בשעות הצהריים השנה, ולנהוג את דין פורס מפה ומקדש לתוך סעודת השבת ?

2.מה דין ירושלמי שישן ביום חמישי בערב בפרזים והגיע לביתו בירושלים ביום ששי בבוקר בשנה זו וקיים כבר את מצוות החג. האם עליו לומר על הניסים כשמברך ביום ששי בירושלים ? האם מחוייב בסעודת פורים ביום ששי כדין פרזים והוא בירושלים? האם חייב לשלוח מנות ביום ראשון למרות שכבר שלח ביום שישי בבוקר בפרזים?

 

 

תשובה

1. בפורס מפה ומקדש ישנה בעיות של תפילת קבלת שבת וערבית של שבת.אך אם יש מניין ודאי של אנשים שיהיו צלולים בדעתם - מותר

2. התחייב כבר בי"ד ולכן צריך לקיים בו את כל מצוות הפורים ושוב להתחייב בט"ו וצריך לנהוג ללא ברכה כפורים משולש. קריאת מגילה ומתנות לאביונים אי"צ לנהוג פעם נוספת.

הרב יעקב אריאל |