פרשת זכור ומקום שנהגו לא לעשות מלאכה

שאלה

שלום לכבוד הרב,
האם לצורכי פרנסה ומניעת הפסד ממוני מותר להימצא במקום
שאין יהודים בשבת פרשת זכור, ולסמוך על הקריאה בפורים או
לבקש בפרשת כי תצא שבעל הקריאה יכווןלהוציא ? לגבי חובת
מגילה יש לי מגילה ברשותי)
2. מה נחשב היום מקום שנהגו לא לעשות מלאכה בפורים? האם זה
כולל מקום שאין בו יהודים? ומה הדין כשהקהילה היהודית חלשה במקום
ואינה מקפידה לא לעשות מלאכה?

 

 

תשובה

1. אם לא הייתה לך ברירה אחרת מותר לשהות שם, אולם אתה צריך
לזכור שלא שמעת ולצאת י"ח בקריאה אחרת כגון בקה"ת של כי תצא.
2. אנו נוהגים שכל מקום נחשב כמקום שלא עושים בו מלאכה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |