קריאת בן י"ד בט"ו

השאלה: אחות שגרה מחוץ לירושלים וצריכה לעבוד ביום ראשון בלילה האם היא מיתחיבת גם בפורים של ירושלים?

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | י' אדר תשע"ז 16:55

יש בכך דעות שונות, ובכל מקרה תקיים פורים בי"ד ואם רוצה לצאת ידי דעות אחרות תקרא גם בט"ו.

toraland whatsapp