קריאת בן י"ד בט"ו

שאלה

אחות שגרה מחוץ לירושלים וצריכה לעבוד ביום ראשון בלילה האם היא מיתחיבת גם בפורים של ירושלים?

תשובה

יש בכך דעות שונות, ובכל מקרה תקיים פורים בי"ד ואם רוצה לצאת ידי דעות אחרות תקרא גם בט"ו.

הרב יעקב אפשטיין | י' אדר תשע"ז 16:55