קריאת מגילה במוצ"ש

שאלה

כיצד יש לנהוג בקריאת המגילה ולהמנע מכל הבעיות כדוגמת מוקצה
וכו'

 

 

 

תשובה

התפרסמה עתה תשובה באתר זה שיש לקבוע תפילת ערבית בליל
פורים מעט מאוחר יותר. וכ"א יעשה הבדלה על הכוס בביתו ואח"כ
יקחו את כל הנצרך ויבואו לשמוע מגילה בציבור.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |