קריאת מגילה - לפניהם, ולהרג וזכר בצירה

שאלה

בקריאת המגילה ובקריאת זכור נוהגים לקרוא שתי גירסאות כדלהלן:
לפניהם/בפניהם, ולהרג/להרג, ז' של זכור בצירה/בסגול. יש אומרים שכבר אין צורך בכפילויות, ושהוכרעו הספיקות כך: לפניהם, ולהרג, זכר בצירה. האם מותר לנהוג הלכה למעשה לפי ההכרעות האלה? האם עדיף לנהוג כך?

תשובה

איני יודע מי האומר שהוכרעו המחלוקות ומה יסוד דבריהם, עכ"פ כיון שבמגילה ראוי לשמוע כל מילה מן הקורא ואי אפשר להשלים שלא כסדרם עדיף לקרוא את שתי הדעות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |