קריאת מגילה ע"י אשה

השאלה:

לכבוד הרב שלום
אני מלמד במדרשה תורנית לבנות והועלה הרעיון שמס' בנות יכינו
את קריאת המגילה ותקראנה בפני הבנות. יש לציין שיש כאן ערך
חינוכי בכך שהבנות נוטלות חלק פעיל במצוות החג, מאשר למצוא
גבר שיקרא להן ויוציא אותן ידי חובה

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

שמיעת המגילה צריכה להיות ברוב עם של כל מרכיבי הציבור ביחד,
כמסופר (מגילה ג ע"א): "דאמר רב יהודה אמר רב: כהנים
בעבודתן, ולוים בדוכנן וישראל במעמדן - כולן מבטלין עבודתן ובאין
לשמוע מקרא מגילה, תניא נמי הכי: כהנים בעבודתן, ולוים בדוכנן,
וישראל במעמדן - כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה.
מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא
מגילה". ועיקר פרסום הנס הוא ברוב עם.
לכן אין הצדקה לפרישתן של נשים מהציבור רק כדי שאישה תקרא.
מה גם שאופנה זו לא נובע תמיד משיקולים טהורים

 

toraland whatsapp