קריאת מגילה ע"י נשים

שאלה

האם ניתן לערוך קריאת מגילה בבית מדרש של נשים (כאשר אין
שם גברים כלל) ולתת לנשים לקרוא את המגילה מתוך מגילה כשרה
עם ברכה? האם ניתן לחלק את הפרקים בין הנשים?

 

 

 

תשובה

מצות פרסומי ניסא מחייבת ברוב עם הדרת מלך שהציבור היה גדול
ככל שאפשר וזה כולל את כל הציבור אנשים נשים וטף כמו בהקהל
ומדוע נשים תבנינה במה לעצמן ותקראנה לעצמן, הרי אף הן צריכות
להשתתף עם כל הציבור?!
לך כנוס את כל היהודים! במקום זה פרישה מהציבור בגלל גחמה פמיניסטית?!

 

 

 

הרב יעקב אריאל |