קריאת מגילה ע"י נשים

השאלה:

שלום רב,

קראתי את דברי הרב בעלון "מעייני הישועה" בנוגע לקריאת מגילה ע"י נשים.

שאלתי היא:
כאם לילדים קטנים בין כה וכה לא אוכל להשתתף בקריאת המגילה שנעשית ברוב עם ויהא עלי לפרוש מהציבור כדי לא להפריע לשאר המתפללים.
אם כך, מדוע עלי להימנע דוקא מהצטרפות לקבוצת נשים ששומעת קריאת מגילה מפי אשה?

בתודה וברכת חג פורים שמח!

התשובה

הרב יעקב אריאל |

עדיף לא לפרוש מהציבור. אם אינך יכולה להשתתף עם הצבור עליך לשמוע את המגילה במסגרת אחרת.
גם אז רצוי שגבר יקרא את המגילה. וכבר נהגו לשמוע קריאה לנשים מפי אנשים, וכך כתב בספר בן איש חי: "אך הנשים אע"פ שיודעים לקרוא ישמעו מן האנשים וכן המנהג בעיה"ק תוב"ב (=ירושלים) שמעולם לא נשמע שהאשה קראה מגילה".
בהעדר גבר אישה יכולה להוציא נשים אחרות כשהברכה היא:
"לשמוע מקרא מגילה" אולם אם מטרת הקריאה השניה היא ע"מ לפרוש מן הציבור רק כדי שאישה תקרא המטרה אינה לשמה של המגילה אלא "לשמה" של האישה ועדיף שלא תתני את ידך עמהן.

toraland whatsapp