שאלות במתנות לאביונים

שאלה

א. האם מי שמשלם עבור חברו במכולת בפורים יוצא י"ח מתנות לאביונים?
ב. האם זיכוי בבנק בפורים מוציא י"ח מתנות לאביונים?
ג. האם נתינה של גבאי לעני בבוקר תועיל למי שנזכר חצי שעה לפני שקיעה לנתינת מתנות לאביונים. האם הגבאי בנתינתו יכול לומר שנותן עתה בבוקר בעבור כל מי שיתן על צאת הפורים.

תשובה

א. ב. בשני המקרים אומנם אין כאן מתנה מיד ליד אלא סכום הנכנס לחשבונו אך אם האביון יודע על כך בפורים והדבר מאפשר לו לקנות מצרכים נוספים לסעדת פורים נראה שמקיים בכך נתינה לאביונים. 

ג. רק אם הגבאי זיכה ממון מסוים מראש לכל מי שיבוא ויתן לו מתנות לפני צאת היום (שקיעה/צאת הכוכבים) יש מקום לומר שבזמן הנתינה היו אלו מתנותיהם של אלו ששלמו לו בסוף היום

הרב יעקב אריאל |