שכרות לנשים בפורים

שאלה

1. האם ישנו חיוב לאשה לשתות יין 'עד דלא יגע' בפורים והרי 'אף
הן היו באותו הנס' ?
2 האם מותר לבנות בבית מדרש לנשים לרקוד ולהשתכר במסיבת
פורים (כמובן שיש שם רק נשים)
3. האם מותר לרב במוסד לבנות להשתכר בפורים לפני תלמידותיו ?

 

 

תשובה

1. עד דלא ידע הוא לא כפשוטו. השכרות מגונה ביותר! גם גבר לא
חייב להשתכר אלא שישתה קצת יותר מהרגלו י"א עד שיישן ויש
אומרים עד שישמח. השתייה עלולה לפגוע בהתנהגות הצנועה לכן אל
לאישה לשתות הרבה לא בפורים וגם לא בכל יום אחר.
2. כנ"ל. לרקוד מותר וראוי, אולם בצניעות ובשמחה אמתית ולא
מתוך פראות והתפרקות.
3. ראו 1 ק"ו לא בפני תלמידים

הרב יעקב אריאל |