תחפושות של גברים לנשים בפורים

השאלה:

שלום הרב,


האם יש בעיה שאישה תתחפש לחסיד לדוגמא, שהרי זוהי תחפושת של גבר, וייתכן שיש כאן איסור "לא ילבש"? (כמובן שהאישה תלך לא עם מכנסיים בלבד אלא תוך הקפדה על כל גדרי הצניעות).
התחפושת כוללת כובע, חליפה ואולי גם ציצית, וזה יהיה לא ביום פורים עצמו, אלא מספר ימים לפני כן (לצורך מסיבה בבית הספר).

אשמח אם הרב יפרט מה דעתו בעניין זה והאם יש הבדל בין תחפושות שונות בעניין איסור זה.

תודה

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אומנם יש שהתירו לצורך פורים אם הלבוש צנוע אך עדיפה תחפושת אחרת