תענית אסתר ופורים

שאלה

1)מתי אפשר הכי מוקדם לסיים את צום תענית אסתר? בשקיעה, 18 שקות אחרי השקיעה או בצאת הכוכבים?

2)מתי הזמן הכי מוקדם והכי מאוחר לקריאת מגילה בלילה וביום? אני מדבר על יום חמישי בלבד שזה פורים דפרזים

3)מתי הזמן המוקדם ביותר בו אפשר להתחיל את סעודת פורים ומתי הזמן הכי מאוחר בו אפשר להתחיל את סעודת פורים? אני שואל על יום חמישי בלבד בזמן פורים דפרזים

תשובה

1) בצאת הכוכבים 18 דקות אחר השקיעה.
2) בלילה מצאה"כ עד עלות השחר. ביום מזריחה עד שקיעה.
3) המוקדם מהבוקר והמאוחר לפני שקיעה.

הרב יעקב אריאל |