ברכת האילנות על עצים שפורחים פעמיים בשנה ועל עץ זית

שאלה

שאלה לרב בענין ברכת האילנות

1)עצים הפורחים פעמים בשנה (לימון, מנגו ,פטנגו) ועושים פרות רק פעם אחת בשנה, (מנגו) האם מברכים עליהם?

2) מה התרוץ שעל עץ הזית לא מברכים?

תשובה

שלום רב,

 

לגבי עצי זית הפרי מגדים או"ח סי' רכו אומר שאין לברך ברכת האילנות על עצי זית שכן לדעת הרמב"ם צריך גם התחדשות של העלווה ולכן בעצים שאינם נשירים שהוא ירוק עד, אין התחדושת זו ולכן אין לברך עליהם. אך בשו"ת אור לציון (הרב בן ציון אבא שאול) תשובות ג פ"ו עמ' סז, כתב שאפשר לברך על הזית אף שהפרחים קטנים יותר משאר עצי פרי. למעשה ראיתי נוהגים לברך ברכת האילנות על פירות הדר אף שאף הם ירוקי עד ואין שום הבדל עקרוני ביניהם לבין עצי זית, ולפי הנראה אין חוששים לדברי הפמ"ג.

לגבי עצים שפורחים פעמיים בשנה לא שמעתי שאף שפורחים הם נותנים פרי רק פעם אחת, ולא ראיתי דנים בזה, אך נ"ל לדמות זאת לדיון לגבי ברכת האילנות בעצי ערלה (עי' יבעי אומר ה או"ח סי' כ). שיש אומרים שאין לברך שכן אינו יכול להינות מן הפירות ויש אומרים שהברכה נאמרה על המין שבוודאי אפשר להינות מפירותיו שכן רובם אינם ערלה. וכאן יש עדיפות כי לפי התיאור שלך העץ יתן פירות אלא שהוא לא נותן פירות מן הפריחה הזו. אני מקווה שהבנתי נכון, לכן למעשה היה נ"ל שאם אין לו עץ אחר בוודאי אפשר לברך ברכת האילנות, כאמור אפשר להינות מפירות עץ זה ולא נראה לי שכל אחד נדרש לדעת איך הפירות גדלים ועל אלו פרחים.

 

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | תמוז תשע"ד