העברת כלי זכוכית מבשר לחלב בהגעלה לפס

שאלה

שלום הרב, האם כלי זכוכית ששנה שעברה השתמשתי בו בפסח לאוכל חלבי חם, יכול להיות מוכשר לאכול עליו השנה בשרי חם? אני אשכנזי.

תשובה

אם הגעלת אותו ותשמישו בכלי שני בלבד ולא לאפות בו מותר, אם שימש לאפיה או לבישול בשר אין להגעילו. ואם שימש רק לפסח ישאר באותו תשמיש כמו שנה שעברה. 

הרב יעקב אפשטיין | י"ב ניסן תש"פ 10:47