כפפות לטקס

שאלה

שמעתי שיש בכפפות לטקס חשש חמץ.

א) מה דינן בפסח?

ב) מה דינן אחרי פסח?

 

תשובה

א. אין בעיה בשימוש בכפפות לטקס בפסח, גם אם בתהליך הייצור שלהן השתמשו בשלב כלשהו בתוצרי חמץ.

הדבר היחיד שצריך להקפיד עליו בין כך ובין כך הוא לשטוף אותן (כשהן על הידיים) פעם אחת, לפני מגע ישיר עם מזון.

ב. גם אחרי פסח אין שום בעיה בשימוש בכפפות לטקס, אף שהיו בבית בפסח.

הרב ד"ר מרדכי הלפרין |