למוד נגינה בספירת העומר?

שאלה

האם מותר ללמוד נגינה בספירת העומר? האם מותרת הופעה לפני הורי הלומדים נגינה כדי להמריץ את הילדים?

תשובה

מקור האיסור הוא מצד ריקודים ויש פוסקים שלמדו זאת בקל וחומר. לפי דעתי בלימוד נגינה אין צד שמחה, לילד הלומד הוא לימוד והרחבת אופקים ולמורה מקור פרנסה ולכן אין להחשיב זאת כשמחה האסורה. וכן הופעה שנעשית רק להמריץ את הילדים אם אינה מוסיקה לריקודים אינה שמחה מיוחדת.

הרב יעקב אריאל |