קרם ידים המכיל חמץ אחר הפסח

השאלה: קרם ידיים המכיל שמן נבט חיטה שעבר עליו הפסח, מה דינו?

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | י"ד אייר תש"פ 17:57

מותר להשתמש בו אחר הפסח, מכיון שגם בפסח לא היה ראוי לאכילה.

toraland whatsapp