ברכות שופר למי שלא שמע.

שאלה

אם תוקעים תקיעות למי שלא היה בתפילה, האם הבעל תוקע מברך להם את שתי הברכות?

תשובה

במשנ"ב פסק שלכתחילה ראוי שהשומע יברך ובדיעבד אם ברך המשמיע פסק הרמ"א שיצא י"ח.

הרב יעקב אריאל |