האם לפי הספרדים אשה צריכה לומר סליחות?

שאלה

 

האם לפי הספרדים אשה צריכה לומר סליחות? 

תשובה

דינה של אשה לעניין חזרה בתשובה כאיש לכל דבר, אלא שלאשה יש הרבה מטלות אחרות (גידול ילדים וכדו´) ועל כן לא תיקנו לנשים לומר סליחות. אבל בודאי נשים שיכולות לומר סליחות הדבר מרוצה. וזכורני שבירושלים היו נשים (בייחוד זקנות) באות לפני נץ החמה לומר סליחות. ומכיוון שאין זו חובה עליהן אלא יש נשים שהקפידו בכך, מי שיכולה יש לה מעלה ושכר. 

הרב יהודה הלוי עמיחי |