האם לפי הספרדים אשה צריכה לומר סליחות?

השאלה:

 

האם לפי הספרדים אשה צריכה לומר סליחות? 

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

דינה של אשה לעניין חזרה בתשובה כאיש לכל דבר, אלא שלאשה יש הרבה מטלות אחרות (גידול ילדים וכדו´) ועל כן לא תיקנו לנשים לומר סליחות. אבל בודאי נשים שיכולות לומר סליחות הדבר מרוצה. וזכורני שבירושלים היו נשים (בייחוד זקנות) באות לפני נץ החמה לומר סליחות. ומכיוון שאין זו חובה עליהן אלא יש נשים שהקפידו בכך, מי שיכולה יש לה מעלה ושכר. 

toraland whatsapp