הדלקת נרות חנוכה בתלמיד בישיבה

שאלה

היכן ידליק בחור ישיבה את נרות החנוכה? שמעתי שבישיבת רמת גן הרב הורה להדליק את הנרות בכניסה לבית המדרש. אם אפשר לדעת מדוע הרב הורה כך ומה הם מקורותיו?

תשובה

אם הוא מגורר בפנימיה מדליק בחלון בחדרו הפונה לרה"ר, או בפתח הפנימיה.

רבני מכון התורה והארץ | ג' טבת תשע"ז 10:32