הכנות מר"ה לשבת

שאלה

השנה כשר"ה חל בחמישי וששי אלו הכנות מותר וצריך לעשות מערב יו"ט ואלו הכנות מותר בר"ה?

תשובה

בערב יו"ט יש להניח עירב תבשיליןם ואז מותר ביו"ט שני להכין אוכל נפש היינו לבשל, לטגן וכד' גם לשבת אולם במטבח מודרני צריך לעשות זאת עם 'חגז' כדי לבשל בכיריים על גז, או עם שעון שבת חשמלי לכיריים חשמליות. אבל אין לבשל מהיום הראשון של ר"ה לשבת או ליו"ט שני אלא רק לצורך יו"ט ראשון עצמו

הרב יעקב אריאל |