השתחויה בר"ה ויו"כ

שאלה

בר"ה ויו"כ אנו משתחוים, מה מקורה של פעולה זו והאם זו הדרך היחידה לעשות זאת?

תשובה

הדברים מפורשים במחזור שכך נהגו במקדש וא"כ ההשתחואה היא זכר למקדש.

 

הרב יעקב אריאל |