התחלת הסליחות

שאלה

1) מתי השנה הספרדים ובני עדות המזרח מתחילים לומר סליחות?

2) מתי השנה האשכנזים מתחילים לומר סליחות?

3) מתי האשכנזים חסידיים מתחילים לומר סליחות?

4) מתי הזמן המוקדם ביותר בו מותר להתחיל לומר סליחות? אני מתכוון גם לשאלה 1,לשאלה 2 ולשאלה 3

תשובה

1) מב אלול
2) מכ"ב אלול.
3) מכ"ב אלול.
4) מחצות הלילה בלילה שלפני יום ההתחלה.
בשעה"ד יש מקילים בתחילת האשמורת השניה ב10.45 בערך

הרב יעקב אריאל |