חיילים בפעילות מבצעית

שאלה

האם חיילים בפעילות מבצעית בראש השנה ביום יוצאים ידי חובה בתפילת מוסף של חזן בבסיסם או שצריכים להתפלל בעצמם?

תשובה

אם הזמן קצר מאוד ואין באפשרותם לקיים גם חזרת הש"ץ שיתפללו עם החזן עד המלך הקדוש (ללא פיוטים) וימשיכו את יתר התפילה כולם יחד בלחש

הרב יעקב אריאל |