חילול מעות מעשר על פרוטה בקרן המעשרות

שאלה

שלום. האם אפשר לחלל מעות מעשר על פרוטה בקרן המערות?

תשובה

ב"ה


שלום וברכה 


מלכתחילה חילול ישיר של מטבע של מעשר שני על מטבע חולין אפשרי דווקא, מחללים מטבע של מעשר שני על מטבע חולין בשווי נמוך יותר מהמטבע שיש בה עתה קדושת מעשר שני.

לפיכך איננו ממליצים לפדות מטבעות שיש בהם קדושת מעשר על המטבעות של בית האוצר, היות והמטבעות של בית האוצר הן בנות 10 שקלים, שהיא המטבע בעלת הערך הגבוה ביותר במטבע ישראלי. 

ההצעה שלנו היא לחלל את המטבע של המעשר שני שיש לך בביתך על כמות של סוכר בשווי פרוטה ורבע (סוכר בשווי 10 אג' זה די והותר). ולומר "כל המעשר השני שבמטבע שיש לפניי בתוספת רבע מערכו יהיה מחולל על הסוכר שיש לפניי". לאחר מכן לשפוך את הסוכר מיד לתוך הכיור, ולפתוח עליו מים שיימס מיד. כפי שפסק הרמב"ם שאם מחללים מעשר שני על פירות אחרים, צריך לאבד מיד את הפירות.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב   


הרב אהוד אחיטוב | ב' אייר תש"פ 14:24