כיסוי השופר לפני התקיעות

שאלה

למה מכסים את השופר לפני התקיעות בר"ה וביוה"כ
?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

מכיוון שאומרים פסוקים ותפילות, ויש בכך כאילו השהיית המצוות, על כן מכסים את השופר בזמן אמירת הפסוקים, ומגלים אותו לפני הברכות של התקיעה.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/19/2013 1:18:26 AM