ליל שני של ראש השנה

שאלה

מתי הזמן המדויק שבו אפשר להתחיל להכין ליום שני של ראש
השנה? האם צריך לחכות לזמן המקביל לזמן מוצאי שבת או שדי
לחכות 18 דקות אחרי השקיעה? הסברא אומרת שדי ב 18 דקות
שהרי אין כאן איסור מלאכה מצד עצמו אלא רק הכנה ואחרי 18
דקות זה כבר צאת הכוכבים?

 

 

 

תשובה

צריך לחכות 33 דקות לאחר השקיעה היינו בשבע ועשרים בערב.

 

 

הרב יעקב אריאל |